O Deyrnas Arall (From Another Kingdom) yw arddangosfa fawr gyntaf y DU i ganolbwyntio ar fyd rhyfeddol ffwng– ac mae’n cael ei harddangos yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o 19eg Mawrth 2011 tan 28ain Chwefror 2014. Mae’r arddangosfa ryngweithiol hon yn datgelu manylion agos ffyngau mewn modd nad ydynt erioed wedi’u dangos o’r blaen, gan herio camsyniadau a dangos sut maent yn hanfodol ar gyfer goroesiad bywyd ar y ddaear. Mae’r arddangosfa deithiol, o’r Royal Botanic Garden yng Nghaeredin,yn cael ei harddangos   yn ardal arddangos y Tŷ Gwydr Mawr sydd wedi cael ei drawsffurfio yn labyrinth o wagleoedd thematig lle mae ymwelwyr yn dod wyneb yn wyneb ag amrywiaeth ffwngaidd, mythau a hudoliaeth a’r rôl mae ffyngau yn ei chwarae mewn eco-systemau ac ail-gylchu. Mae uchafbwyntiau yn cynnwys fforest o gaws llyffant anferth, madarch sy’n sgleinio yn y tywyllwch a fersiwn o roulette Rwsiaidd yn ymwneud â ffwng gwenwynllyd marwol.

Eisiau gwybod mwy?

Beth yw Ffwng?

Dylanwadau Diwylliannol

Bwyd a Iechyd

Ffwng Ffrind neu Elyn?

Beth sy’n pydru’r Ardd? – pa ffwng welwch chi sy’n tyfu’n wyllt yn yr Ardd?

Dysgu a Gweithgareddau’r Teulu

Llyfrgell – mae gennym gasgliad o lyfrau arbenigol ar ffwng a chen

Digwyddiadau – edrychwch pa deithiau a sgyrsiau fydd gennym i’ch helpu i ddysgu mwy am ffwng

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.