Nid oes rhaglenni cwricwlwm-gysylltiedig yn benodol ar ffwng gennym ond mae ffwng yn chwarae rhan bwysig yn World in a Welshcake, Rocks and Soils and Waste and Recycling. 

Os ydych eisiau dod â’ch ysgol i ymweld ag O Deyrnas Arall, gallwn deilwra ein rhaglenni gosod i gwrdd ag anghenion unigol a dimensiwn traws-gwricwlar. Rhowch wybod i ni gyntaf drwy e-bostio Kay Bailey ar kbailey@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch ni ar 01558 667150.

Ar dudalennau addysgiadol gwefan y British Mycological Society (BMS) gwelir rhai adnoddau ardderchog ar gyfer ysgolion cynradd.  Maent yn llawn syniadau gwych ar weithgareddau cysylltiedig â ffwng y gallwch eu gwneud yn yr ysgol neu gartref – edrychwch ar  BMS  I weld beth sy’n addas i chi.  Rydym yn y broses o gyfieithu’r adnoddau hyn i’r Gymraeg -  dylent fod ar gael yma ddiwedd Mawrth 2011.

Os ydych yn oedolyn a byddech yn hoffi cymryd mwy o ddiddordeb byw mewn ffwng, efallai y byddai diddordeb gennych mewn cyrsiau byr rydym yn eu cynllunio. Nid ydym yn sicr beth fydd y galw felly a allech chi roi gwybod i ni at kbailey@gardenofwales.org.uk neu ffonio 01558 667150 a rhoi gwybod i ni beth fyddech yn ymddiddori ynddo (e.e. gwybodaeth gyffredinol ar ffwng, sgiliau adnabyddiaeth maes, technegau adnabyddiaeth microsgopig, llên gwerin ffwng, grwpiau arbennig o ffwng, cynefinoedd ffwng ayb).