Mae yna gymaint i weld yma fel y bydd angen diwrnod llawn arnoch, neu fwy, i weld popeth. Mae ein prif atyniadau wedi’u rhestru isod, ond fel rheol, y rhai sy’n rhaid i chi eu gweld yw 35. Y Tŷ  Gwydr Mawr, a 18. Yr Ardd Ddeufur, a bydd y rheiny ohonoch sy’n frwd dros natur hefyd am ymweld â 43. Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. I wybod mwy am bob atyniad, naill ai cliciwch ar y geiriau isod neu ar y rhif ar y map.

1. Y Porthdy

2. Y Rhodfa

3. Y Llynnoedd  Pwll yr Ardd

4. Y Llynnoedd  Llyn Uchaf

5. Y Llynnoedd  Llyn Canol

6. Labordy Dwr

7. Nôl i Natur a’r Pyllau Trochi

8. Y Tŷ Ia

9. Scaladaqua Tonda

10. Cylch Edward Llwyd a’r Nant

11. Creigiau’r Oesoedd

12. Coeden Fwyaf Prin Cymru

13. Gardd y Gors

14. Yr Ardd Siapaneaidd

15. Gardd Wenyn

16. Y Gwanwyngoed

17. Gardd Cerfluniaeth

18. Yr Ardd Ddeufur

19. Y Tŷ Trofannol

20. Sgwâr y Mileniwm

21. Y Stablau, Bwyty, Siop a’r Oriel

 

22. Theatr Botanica

23. Planhigion Prin Cymru

24. Neuadd yr Apothecari

25. Gardd yr Apothecari

26. Tŷ Myddfai (dim ar agor i’r cyhoedd)

27. Y Peiriant Byw

28. Tai Gwydr y Blanhigfa

29. Boeler Biomas

30. Llwybr Cerdded Cefn Gwlad

31. Maes Antur Cyffro’r Coed

32. Drych y Prifoesoedd

33. Gardd Wallace

34. Yr Ardd Glogfeini

35. Y Tŷ Gwydr Mawr

36. Y Ganolfan Gynadledda (dim ar agor i’r cyhoedd)

37. Cynllun Safle Neuadd Middleton

38. Golygfa Paxton a’r Adlais

39. Gardd Wyllt

40. Llechwedd Llechi

41. Coedwigoedd Pedwar Ban

42. Gwerthu Planhigion

43. Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las

44. Pont Felin Gât