Yma fe welwch chi fyd bach o fynyddoedd, fforestydd, llynnoedd a chefnforoedd. Ei enw yw Sui Ou Tei, adlewyrchiad o flodau cenedlaethol Siapan a Chymru – y goeden geirios a’r genhinen bedr.

Daeth yr Ardd Siapaneaidd go iawn yma fesul darn o Sioe Flodau 2001 Chelsea lle enillodd fedal aur a’r Wobr ar gyfer yr Ardd Orau yn y Sioe. Mae’n cynnwys tair gardd Siapaneaidd draddodiadol – Yr Ardd Nant a Llyn, yr Ardd Raean a’r Ardd De. Mae’n llawn symbolaeth ac wedi’i harwain gan athroniaeth Zen ac mae’n lle gwych i eistedd a myfyrio.

Dyluniwyd yr Ardd gan yr Athro Masao Fukuhara, darlithydd dylunio ym Mhrifysgol Osaka, ac fe ddaeth a’i dîm i GFGC i oruchwylio sefydliad yr Ardd Siapaneaidd ynghyd ag Wolfgang Bopp a’i dîm o arddwriaethwyr a gwirfoddolwyr. Fe allwch chi ei gweld o wal ddeheuol yr Ardd Ddeufur.

Pan adeiladwyd yr Ardd Siapaneaidd go iawn, roedd yr Athro Fukuhara wedi dewis y deunyddiau naturiol angenrheidiol er mwyn ail-greu golygfa ac ardaloedd heddychol Siapaneaidd ar raddfa lai o fewn yr Ardd 568 erw yng Nghymru.

Mae’r Athro yn gwrando ar “lais” pob carreg ac yn ei gosod yn y man cywir yn ôl ei gymeriad a’i rhywioldeb. Mae pob elfen o’r Ardd yn symbolaidd – mae’r ardal o raean gwyn yn cynrychioli’r môr, mae’r cerrig mwy yn cynrychioli ynysoedd  a rhaeadrau.

Mae’r Arwedd D?r yn mewngapsiwleiddio tirlun Siapan gan gynrychioli mynyddoedd, nant a llyn. Mae’r T? Te neu ‘lori’ hefyd yn ardal bwysig.