Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Roedd y ceidwad gwenyn lleol Chris Adam wedi creu’r ardd wenyn hon fel cartref i dros un filiwn o wenyn. Un o’i brif gymhelliannau dros wneud hyn oedd amlygu pwysigrwydd gwenyn yn ein hamgylchedd naturiol ac arddangos yr angen i’w gwarchod. Yn 2005 roedden ni wedi agor Oriel Gwylio’r Ardd Wenyn sef adeilad pren sydd â ffenestri siâp diliau mêl. Mae’n eich galluogi chi i edrych yn agosach ar y gwenyn a darganfod mwy am y pryfed diddorol hyn a’r planhigion y maen nhw’n eu bwyta.

Edrychwch ar rai o’r paneli gwybodaeth

Y Wenynfa ac o’i hamgylch

Pwysigrwydd Gwenyn i’r Ardd Fotaneg

Cychod Gwenyn

Paill

Mêl Ewropeaidd

Planhigion y Gaeaf ar gyfer Gwenyn

Mae rhywogaethau arbennig wedi’u plannu yn y Wenynfa sy’n darparu ffynhonnell gyfoethog o neithdar ond mae bob amser yn ddiddorol gweld beth arall yn yr Ardd Fotaneg y mae’r gwenyn yn ei fwyta. Hefyd, cadwch lygad allan am wenyn yn yfed o’r nant yn yr Ardd Siapaneaidd. Wrth gwrs dylech chi fod yn ofalus o amgylch gwenyn, ond yn wahanol i bicwn, nid ydynt yn debygol o’ch pigo chi oni bai eu bod yn teimlo o dan fygythiad.