Daw’r Gwanwyn a’r Hydref â’r gorau o’r coed hyn sy’n wynebu’r dwyrain. Mae’r coed yn rhoi gorolwg da o’r Ardd Ddeufur. Yn y Gwanwyn, mae gan y coed garped o lygaid Ebrill, briallu, fioledau a chlychau’r gog wrth eu traed. Chwiliwch am amrywiaethau trawiadol o flodau’r lili wen fach a chenhinen bedr derwydd â’i blodau gwyrdd.

Yn yr Hydref, mae 24 cyltifar cyll yn cynhyrchu amrywiaeth o gnau. Mae’r coed wedi’u cysegru er cof am yr Athro Philip Wareing (1914-96) o Brifysgol Cymru, Aberystwyth, a oedd yn arbenigwr uchel ei barch mewn hormonau planhigion a ffisioleg coed.