Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Yn yr ardd sydd rhwng muriau’r Ardd Ddeufur fe ddewch o hyd i ardal sy’n ymrwymo i ddangos celf yn yr awyr agored.

Ar hyn o bryd mae’n dangos arddangosfa led barhaol gan Sculpture Cymru, gr?p o artistiaid cyfoes sy’n gweithio yn bennaf yn Ne Cymru. Edrychwch ar Lwybr Sculpture Garden Ebrill 2011 a fydd yn eich tywys o amgylch celf yr Ardd.