Yn yr ardd sydd rhwng muriau’r Ardd Ddeufur fe ddewch o hyd i ardal sy’n ymrwymo i ddangos celf yn yr awyr agored.

Ar hyn o bryd mae’n dangos arddangosfa led barhaol gan Sculpture Cymru, gr?p o artistiaid cyfoes sy’n gweithio yn bennaf yn Ne Cymru. Edrychwch ar Lwybr Sculpture Garden Ebrill 2011 a fydd yn eich tywys o amgylch celf yr Ardd.