Fe elwir y llwybr hir 220 metr hwn sy’n rhannu’r Ardd yn Y Rhodfa, un o’r borderi llysieuol hiraf ym Mhrydain. O’r Gwanwyn i’r Hydref, mae ‘asgwrn cefn’ yr Ardd yn wledd o liwiau wrth i fynawydau’r bugail, pentstemonau a’r werddonell gyfuno gyda lilïau undydd a blodau tisian. Yn nes ymlaen, mae prysglwyni sy’n blodeuo yn y Gaeaf yn cyfuno gyda rhisglau lliwgar y fasarnen, y fedwen a’r cwyrwialen. Mae’r rhwydwaith o lwybrau bychain, sy’n arwain trwy’r Rhodfa yn rhoi cyfle i chi agosáu at yr holl blanhigion hyfryd hyn.

Mae’n dechrau yn y Porthdy, mynd heibio Cylch Edward Llwyd sydd wedi’i siapio fel trawstoriad o amonit, ac yn arwain heibio cornant tuag at y ffynnon uchaf sef Drych y Prifoesoedd, i’r Gorllewin o’r T? Gwydr Mawr. Ysbrydolwyd siâp a rhediad y cornant gan olygfa awyr o afon Dyffryn Tywi – mae plant yn mwynhau chwarae ynddo fel y gwelwch yn y fideo byr hyfryd hwn sy’n cynnwys y comedïwr Rhod Gilbert.  

Yn yr Hydref fe welir lliwiau hyfryd y tymor hwn yng nghoed, llwyni a glaswelltau’r Rhodfa. Dyma’r hyn sydd gan ein Garddwriaethwr y Rhodfa Daryll Little i’w ddweud am ein glaswelltau addurniadol.

Mae’r cyll ystwyth a’r lili wen fach yn codi eich ysbryd ar ddiwrnod oer o aeaf. Dyma’r hyn sydd gan Daryl i’w ddweud amdanynt.