Mae Sgwâr y Mileniwm ar ffurf siâp amffitheatr naturiol sy’n ei wneud yn llwyfan delfrydol ar gyfer y celfyddydau perfformio. Caiff cyngherddau a chynyrchiadau theatr a dawns awyr agored eu llwyfannu yma, yn ogystal â ralïau ceir a stondinau yn ystod digwyddiadau mawr.

Mae’r ardal wedi’i thirlunio mewn ffordd sy’n ystyriol er mwyn darparu naws heddychol ac ymlaciol, gan ei wneud yn lle poblogaidd ar gyfer picnic.