O fewn y Stablau sgwâr, fe welwch chi fwyty ble mae bwyd cartref a masnach deg yn cael ei weini gan ddefnyddio cynnyrch a dyfwyd yn lleol ble’n bosib.

Mae’r Stablau hefyd yn gartref i’r Siop Rhoddion a’r Oriel Gelf sy’n dangos rhaglen eclectig o arddangosfeydd sy’n adlewyrchu themâu’r Ardd. Edrychwch ar ein gwefan celf i weld yr hyn sy’n cael ei ddangos heddiw.

 200 o flynyddoedd yn ôl, roedd y stablau hyn yn cynnwys dau ar hugain o gerbydau a cheffylau marchogaeth, dau d? coets mawr, ystafell harnais, llofftydd ac ystafelloedd ar gyfer cerbydwyr a bechgyn stabl. Roedd gan bob lloc blac pren yn nodi enw, taldra, dyddiad geni a rhieni’r ceffyl. Pan fyddai’r ceffylau hyn yn marw, roedden nhw’n cael claddedigaethau anrhydeddus. Cadwyd colomennod yma hefyd, yn y gofodau rhwng y briciau, ond nawr mae’n gartref i wenoliaid y bondo sy’n nythu yma.