Mae prosiect cadwraeth pwysig ar waith yn yr Ardd. Trwy weithio gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru, mae’r Ardd yn casglu hadau o blanhigion mwyaf prin Cymru ac yn eu lluosogi. Mewn arddangosfa tu ôl i Theatr Botanica fe allwch chi weld detholiad o’r planhigion hyn. Yma fe welwch chi un o goed mwyaf prin Prydain sydd dan fygythiad critigol, sef cerddinen y Darren Fach (Sorbus leyana) a’r heboglys sydd ond yn tyfu’n naturiol ar greigiau o amgylch un rhaeadr ym Mannau Brycheiniog.