Yn yr ysgubor gerrig wrth ymyl Sgwâr y Mileniwm, fe ddewch o hyd i Neuadd yr Apothecari sef fferyllfa sy’n dyddio o’r 19eg ganrif lle defnyddiwyd echdynion a deunydd planhigion i wneud y rhan fwyaf o feddyginiaethau. Yma fe welwch ystod o ‘rowndiau siop’ yn cynnwys tinturiau, suropau a phowdrau. Yn bennaf, defnyddiwyd y rhain i gynhyrchu pils, eli a diodydd meddyginiaethol gan ddefnyddio’r mathau o freuanau a chloriannau sy’n cael eu harddangos. Cymharwch yr amrywiaeth eang o feddyginiaethau siop, a’u honiadau gorliwiedig, yn erbyn y cynnyrch sydd ar gael heddiw.

Bydd hefyd gennych gyfle unigryw i ddarllen llyfr presgripsiwn Lladin.

Uwchben y cownter, fe welwch y drych hud. Mae’r cyfle unigryw hwn i edrych nôl mewn amser yn cynnig cyfres o straeon byr am apothecari Edwardaidd a’i brentis. Mae pob darn sy’n 3 – 4 munud o hyd yn edrych ar y gwahanol agweddau ar eu gwaith ac mae fersiwn Cymraeg yn dilyn y fersiwn Saesneg.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.


Wrth ymyl Neuadd yr Apothecari fe welwch arddangosfa o blanhigion sydd wedi cael eu defnyddio i drin afiechydon ar draws y byd.

Yma hefyd fe allwch ddysgu am Feddygon Myddfai sef rhwydwaith o feddygon chwedlonol Cymreig a oedd yn enwog ar draws Ewrop rhwng yr 14eg a’r 19eg ganrif am eu gwybodaeth am blanhigion llysieuol. Yn ôl y chwedl, Merch y Llyn roddodd eu pwerau arbennig iddynt.

Pan ddewch chi allan o’r arddangosfa, ewch ddrws nesaf i Ardd yr Apothecari lle gwelwch chi nifer o’r planhigion sy’n cael eu defnyddio i greu pils a diodydd meddyginiaethol.