Trwy ei gysylltiad hanesyddol â Meddygon Myddfai, mae gan y rhan hon o Gymru berthynas hanesyddol arbennig â phlanhigion meddyginiaethol.

Fe greon ni’r ardd hon yn 2003 er mwyn rhoi syniad i ymwelwyr o’r planhigion meddyginiaethol amrywiol Cymru a gweddill y byd, ynghyd â sut cawsant eu defnyddio. Caiff ymwelwyr hefyd y cyfle i weld y planhigion go iawn sy’n cael eu cynnwys yn jariau a dreiriau Neuadd yr Apothecari.

Rhennir Gardd yr Apothecari yn 12 ardal â themâu – Meddyginiaeth Groeg-Rufeinig, Fferyllfa, Meddyginiaeth Lysieuol, Homeopathi, Persawrau, Coginio, Economeg, Meddygon Myddfai, Athrawiaeth o Lofnodion, Ofergoeliaeth a Symbolaeth, Meddyginiaeth y Byd a Pherlysiau Gwasgaru. Byddai apothecariaid o Gymru a thu hwnt wedi defnyddio’r planhigion hyn i drin pob math o anhwylderau. Cliciwch yma am fwy o fanylion am bob ardal

Mae Kristina Patmore, ein cyn-arddwriaethwr a oedd yn gyfrifol am Ardd yr Apothecari, wedi mynegi ei chariad at blanhigion meddyginiaethol ar wefan VisitWales America. Darllenwch mwy amdano.