Mae’r Peiriant Byw yn defnyddio prosesau natur i lanhau ac ailgylchu d?r gwastraff yr Ardd Fotaneg.

Caiff d?r o’r ceginau a’r toiledau eu sianelu i ffwrdd i mewn i danc setlo, treuliwr anaerobig, tanc aerobig caeedig a pheiriant gloywi wedi eu hadeiladu i mewn i’r llechwedd drws nesaf i’r Peiriant Byw.

O’r llwyfan gwylio yn y Peiriant Byw, fe allwch chi weld cyfres o danciau wedi eu plannu â chyrs, hesg a helyg. Mae’r rhain yn ffynnu ar y d?r gwastraff hwn sy’n llawn maetholion ac yn ei lanhau. Peidiwch â phoeni, does dim arogleuon gwael yma, ac mae’r synau byrlymu rhyfedd yn cael eu cynhyrchu gan yr aer sy’n cael ei bwmpio i mewn i’r d?r sydd wedi ei lanhau i ychwanegu ocsigen. O’r Peiriant Byw, mae’r d?r wedi’i buro’n cael ei sugno gan goed sy’n mynd i fod yn danwydd ar gyfer y boeler Biomas. Mewn mannau eraill, mae gormodedd o dd?r glaw yn cael ei sianelu i mewn i’r llynnoedd a chaiff y d?r dyfrhau ei dynnu o ddyfrdyllau dwfn 90m o dan y T? Gwydr Mawr a Chylch Edward Llwyd.

Cowlin Construction o Gaerdydd adeiladodd y Ganolfan Ynni. Darparwyd y gwasanaethau mecanyddol gan F.P. Hurley o Bontiets a’r gwasanaethau trydanol gan Hyder. Darparwyd y boeler pren gan Nordist.