Mae ein tri th? gwydr y blanhigfa (a pholydwnnel enfawr yr ochr draw iddynt) yn hanfodol ar gyfer llwyddiant yr Ardd Fotaneg. Ynddynt rydyn ni’n lluosogi planhigion newydd i’w defnyddio yn rhannau amrywiol yr Ardd Fotaneg, a chynnal a chadw casgliadau wrth gefn. Mae’r un mwyaf yn cynnwys planhigion ar gyfer y T? Gwydr Mawr ac rydyn ni wedi tyfu llawer ohonynt o hadau a gasglwyd yn y gwyllt. Mae un arall, a oedd yn cael ei ddefnyddio yn wreiddiol fel cwarantin (pan oeddem ni’n mewnforio planhigion byw o dramor), wedi cael ei drawsnewid ar gyfer planhigion trofannol. Mae defnyddio’r ardaloedd cefn hyn yn golygu y gallwn ni gylchdroi planhigion gan arddangos y rhai sy’n blodeuo a symud o’r golwg y rhai sydd angen ychydig o ofal. Defnyddir y polydwnnel i luosogi a thyfu planhigion gwydn er mwyn eu harddangos tu allan.

Adeiladwyd Tai Gwydr y Blanhigfa gan Jones Bros (Henllan) Ltd. o Gaerfyrddin. Climate Control o Guernsey a osododd y system rheoli hinsawdd.