Y gromen drawiadol hon yw’r tŷ gwydr un rhychwant mwyaf yn y byd ac fe’i cynlluniwyd gan Normad Foster & Partners. Fe’i gwelir ar dirwedd Cymru fel diferyn enfawr o law ac mae’n gwarchod rhai o’r planhigion sydd yn y mwyaf o berygl ar y blaned.

Daw’r planhigion hyn o chwe ardal hinsawdd Fediteranaidd, sef California, Awstralia, yr Ynysoedd Dedwydd, Chile, De Affrica a Basn y Canoldir, ac mae ardaloedd y Tŷ  Gwydr Mawr wedi eu rhannu i adlewyrchu hyn. Mae hafau sych a phoeth, gaeafau llaith ac oer, golau haul disglair, awelon cryfion ac ambell dân i glirio’r tir yn creu amodau perffaith i lawer o blanhigion ffynnu ar y dirwedd brysgiog sy’n llawn creigiau. Mewn gwirionedd, mae mor berffaith fel nad yw’r rhan fwyaf o’r planhigion hyn yn tyfu mewn unrhyw le arall ar y Ddaear. Er bod yr ardaloedd hyn yn llai na 2% o arwyneb y Ddaear, maen nhw’n cynnwys dros 20% o’r holl rywogaethau o blanhigion blodeuol yr ydyn ni’n gwybod amdanynt, a dywedir bod eu cyfoethogrwydd ac amrywiaeth eu planhigion yn ail o ran pwysigrwydd i gynefinoedd trofannol yn unig. Yn bennaf oherwydd gweithgarwch dynol, mae’r cynefinoedd Canoldirol gwerthfawr hyn nawr fwy na thebyg o dan fwy o fygythiad na’r fforestydd glaw, ac mae ein Tŷ Gwydr Mawr yn ymrwymo i warchod y planhigion hyn sydd mewn perygl.   Ar yr olwg gyntaf, nid yw’n amlwg fod y planhigion yn dod o chwe lleoliad gwahanol yn y byd. Y rheswm dros hyn yw eu bod yn aml yn rhannu llawer o rinweddau, er enghraifft dail bach bythwyrdd fel lledr, a ffurfiau prysglwyni dwys a hwythau wedi addasu mewn ffordd debyg i’r pwyseddau amgylcheddol tebyg y maen nhw eu hwynebu. Ond, wrth i chi archwilio, fe gewch eich hun yn teithio ar draws cyfandiroedd a gwledydd o fewn ychydig gamau. Kathryn Gustafson, pensaer y Gofgolofn i Diana ym Mharc Kensington, a ddyluniodd y dirwedd flodau ddychmygus y mae’r planhigion hyn yn ffynnu arni. Mae’n cwmpasu 3,500 metr sgwâr ac mae ei therasau caregog, clogwyni tywodfaen a llethrau sgri o raean wedi eu llunio i adlewyrchu’r amgylchedd naturiol ac i greu amrywiaeth eang o gynefinoedd, gan greu cydbwysedd rhwng golau a chysgod a lefelau lleithder amrywiol sy’n addas ar gyfer anghenion planhigion gwahanol. Ffilm y Tŷ Gwydr Mawr – Gwyliwch ein ffilm gyflwyniadol sy’n para 5 munud am y Tŷ Gwydr Mawr. Mae’n cael ei dangos yn y Mynediad Gorllewinol – mae’r fersiwn Cymraeg yn dilyn yr un Saesneg. Am wybod mwy? Ffeithiau am y Tŷ Gwydr Mawr Llwybr Ecoleg  Y Tŷ  Gwydr Mawr Y Llwybr Synhwyro – Y Tŷ Gwydr Mawr  Y Llwybr Goroesi – Y Tŷ Gwydr Mawr Dyma ail ffilm syn para 20 eiliad am y Tŷ Gwydr Mawr Newyddion Mawrth 2011 - Darganfyddwch sut ydyn ni wedi bod yn tyfu eginblanhigion o’r Proteas sy’n nodweddiadol o anodd ei dyfu