Rhwng 1793 a 1795, adeiladwyd Neuadd Middleton newydd yma yn lle’r hen Neuadd o’r 17eg ganrif a drowyd yn ffermdy. Cynlluniwyd y Neuadd gan Samuel Pepys Cockerell ac roedd yn arfer bod yn blasty mawr o gynllun neo-glasurol, a adeiladwyd mewn briciau styco gyda phortico ïonig crand. Yn anfoddus, fe losgodd i’r llawr yn 1931 ac fe’i dymchwelwyd. Mae’r cynllun safle sydd ar raddfa lai yn dangos gosodiad prif ystafelloedd y Neuadd.


Mae’r lluniau isod yn dangos ffotograffau o du fewn ac allan Neuadd Middleton sy’n dyddio o dua 1890-1900.

Os hoffech wybod mwy am hanes Neuadd Middleton, ewch i’n hadran hanes