Dyma’r ail lyn i’w adfer gan yr Ardd Fotaneg, gan gynnwys ei bont a’i gored. Dyma’r llyn gorau i weld lili’r d?r, gweision y neidr a mursennod.

Os cerddwch ar ochr pellaf y llyn, fe gewch olygfa wych o’r Llechwedd Llechi, a byddwch chi yn fuan yn gallu cael mynediad i’r Coedwigoedd Pedwar Ban yma.

Dyma ffilm 20 eiliad am ein llynnoedd.