Yn 2010 ail-ddatblygwyd ein hardal Planhigion ar Werth fel y gall trigolion lleol alw heibio heb orfod ymweld â’r Ardd gyfan. Rydym wedi creu caffi newydd hyfryd ac wedi cynyddu ein hamrywiaeth o blanhigion ar werth. Dyma’r newyddion diweddaraf  Planhigion ar Werth yn Awst.

   

Mae “Y Siop Blanhigion” yn gwerthu anrhegion garddio, potiau a phlanhigion, o’r cyffredin i’r egsotig.

Mae “Caffi’r Porthdy”  wedi’i leoli wrth fynedfa’r Ardd ac yn union fel ein Siop Blanhigion, nid oes angen tâl mynediad i’w ddefnyddio. Mae’n fan hyfryd i ddod i ymlacio tra’n mwynhau blas ar Gymru gyda’n bwydydd ysgafn a’n diodydd  lleol. Mae cyfle hefyd i brynu cynnyrch Cymreig fel bara lawr, jam, caws a theisennod.

Efallai y bydd ymwelwyr i’r ardal newydd hon yn sylwi ar ein polydwnnel – mae hwn yn cael ei ddefnyddio gan Mencap Cymru.