Dyma’r trydydd llyn sydd wedi’i adfer gan yr Ardd Fotaneg. Mae yna lefydd hyfryd i wylio bywyd gwyllt yma. Cadwch lygad allan am wyachod bychain yn nythu ben draw’r llyn, glas y dorlan yn sefyll ar gangen ac os ydych yn lwcus, fe welwch ddyfrgwn yn symud o lyn i lyn trwy nentydd cysylltiol. 

 

Croeswch y bont yr ochr draw i’r llyn i gyrraedd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.