Ar goesau hir uwchben ymyl Pwll yr Ardd, mae ein prif adeilad addysg. Dyma Ganolfan Ddarganfod D?r Cymru a elwir hefyd yn Aqualab. Mae’r adeilad hwn sy’n llawn dop o ficrosgopau a chymhorthion astudio yn lle addysgiadol i blant ysgol, darlunwyr botanegol a dosbarthiadau ysgol nos. Mae hefyd yn lle ar gyfer teuluoedd yn ystod gwyliau ysgol – rydyn ni’n rhedeg pob math o weithgareddau yma ond trochi yn y pwll yw’r mwyaf nodedig. Edrychwch am fanylion pan ydych yn cyrraedd y Porthdy.

Ar Orffennaf 27ain a phob dydd Mercher trwy gydol gwyliau ysgol 2011, dyma’r lleoliad ar gyfer Trochi yn y Pwll . Archebwch eich lle yn y Porthdy pan ydych yn cyrraedd.

Mae Canolfan Ddarganfod D?r Cymru wedi’i lleoli’n ddelfrydol ar gyfer dadansoddi canlyniadau gwaith maes a gwaith adnabod. Mae’r pyllau trochi a’r platfform trochi yn darparu mynediad diogel ar gyfer samplu bywyd gwyllt; mae’r offer cofnodi data yn galluogi myfyrwyr o bob oedran i gasglu data ffisegol cywir.

Wedi’i ddylunio gan fyfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Caerdydd (noddir gan Hyder), mae’n adeilad pren sy’n sefyll ar beilonau concrit. Caiff ei wresogi gan bwmp sy’n tynnu gwres o’r d?r sydd o dan arwyneb Pwll yr Ardd.