Fe all plant ysgol neu bobl ifainc mewn grwpiau teuluol ymuno â sesiynau chwilota pyllau arbennig, gan ddefnyddio rhwydau a bwcedi i chwilio am bryfed mân yn y pyllau pitw hyn. Yna, maen nhw’n gallu mynd â nhw i Ganolfan Ddarganfod D?r Cymru (Aqualab) ble maen nhw’n gallu astudio’r gadwyn fwyd – o algâu i chwilod. Chwiliwch am fanylion am y sesiynau hyn yn ystod y gwyliau yn y Porthdy.