Crëwyd y cerflun d?r hwn gan William Pye ac mae’r enw’n golygu ‘grisiau d?r crwn’. Gwrandewch ar s?n byrlymog y d?r wrth iddo arllwys o bob pistyll efydd at y lefel oddi tano. Os sefwch yn union yng nghanol y ddau strwythur, fe ddewch chi o hyd i fan adlais. O amgylch y cerflun, mae yna saith cochwyd y wawr (Metasequoia glyptostroiboides). Seiliwyd yr enw Metasequoia ar ffosilau Siapaneaidd y daethpwyd o hyd iddynt yn 1941 ac yna, bron mewn cyd-ddigwyddiad, daethpwyd o hyd i sbesimen byw yng nghanol Tsieina.