Mae’r gosodiad celf amgylcheddol mwyaf arwyddocaol erioed i ddod i Gymru wedi’i gwreiddio yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Mae Coedwig y Bwganod, sydd mor uchelgeisiol ag yw e’n syfrdanol, yn 10 boncyff enfawr o bren caled – sy’n cynrychioli’r raddfa frawychus o ddatgoedwigo.

Bu’r coed yn Sgwâr Trafalgar a thu allan i’r Senedd Danaidd yn Copenhagen, ond mae eu cartref newydd a pharhaol nawr yn yr atyniad hwn yn Sir Gaerfyrddin, drwy drefniant partneriaeth ar y cyd rhwng yr Ardd Fotaneg Genedlaethol a’r elusen, Maint Cymru.

Daethpwyd â’r coed i Ewrop gan yr arlunydd Angela Palmer o goedwig a gwympwyd yn fasnachol – ymdrech gyflenwol enfawr.

Ei bwriad oedd dangos datgoedwigo a disbyddu adnoddau naturiol y byd, ar ôl canfod bod coedwig trofannol maint cae pêl-droed yn cael ei distrywio bob pedair eiliad.

“Mae coed Coedwig y Bwganod, y rhan fwyaf ohonynt wedi cwympo’n naturiol mewn stormydd â’u gwreiddiau’n gyfain, yn ‘llysgenhadon’ ar gyfer fforestydd glaw ar draws y byd”, meddai Ms Palmer.  “Mae absenoldeb y boncyffion yn drosiad am absenoldeb ysgyfaint y blaned trwy ddatgoedwigo.”

Daeth hi â’r coed o leoliad yn ddwfn yng nghoedwig Suhuma yn Ghana, Gorllewin Affrica, gyda chydweithrediad llawn y coedwyr a’r awdurdodau Ghanaidd.  Mae’r fwyaf yn 300 mlwydd oed ac yn pwyso 19 tunnell.

Fe’u cludwydd i Sir Gaerfyrddin o Rydychen ar 10 llwythwr isel ar Orffennaf 28, 2012, a’u gosod ar y 29fed – cafwyd lluniau arbennig o’r digwyddiad gan y BBC, a gwnaeth John Corbett ffilm fer o’u gosod ar ochr ddwyreiniol y Tŷ Gwydr Mawr.

Dywedodd Cyfarwyddwraig yr Ardd, Dr Rosie Plummer, fod yr Ardd yn lleoliad delfrydol ar eu cyfer;  “Mae’n anrhydedd mawr mai eu gorffwysfan olaf fydd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.”

“Mae eu presenoldeb yn cynnal ac yn atgyfnerthu prif negeseuon yr Ardd, sef cynaliadwyaeth a chadwraeth – bydd hi hefyd yn hwyl gallu cyffwrdd a rhedeg o amgylch y coed enfawr hyn.   Faint ohonom fydd mor agos â hyn at fforest law yn ein bywyd?”

Eisiau gwybod mwy?

Gallwch wylio’r ffilm hanner awr hon, neu efallai gwnaiff y ffilm 90 eiliad hon y tro.

Edrychwch ar wefan ryfeddol o addysgiadol Coedwig y Bwganod hefyd.

Beth yw Maint Cymru?

Mae’r enw Maint Cymru yn dod o chenhadaeth yr elusen hon i warchod 2 filiwn o hectarau o fforestydd glaw – 2 filiwn hectar yw maint Cymru.  Mae’r 2 filiwn hectar yn cynnwys 19 prosiect mewn 15 gwlad yn Affrica a De America.  Darganfyddwch mwy ar wefan Maint Cymru.