Ry’n ni’n hapus I allu cefnogi’r Cwricwlwm Conglfeini cyffrous ac arleosol.  Gellir addasu ein rhaglenni er mwyn cefnogi’r pynciau canlynol:

Ffeuan a Dant y Llew

Archfarchnad

Tyfu Pethau

Gwingo ac Ymlusgo

Canfod Tir

Dognau

Y Goedwig Wyllt

 

Y Rhandir – Tyfu’n Llwyddiannus

Beth sy’n gwneud gwrtaith da?  Pam ddylwn ni blannu fy rhes o foron yng nghyfeiriad gogledd-de?

Sut alla i ymgodymu’n ddiogel a’r falwoden ddu?

Mae’r rhaglen newydd ymarferol hon yn sicrhau bod y disgyblion cynllunio ar gyfer llwyddiant eu rhandir ysgol flwyddyn ar ol blwyddyn.  Byddan nhw’n dysgu sut i gynllunio eu rhandir a chlymu gweithgareddau gyda’i blwyddyn ysgol, sut i wneud gwrtaith llwyddiannus a gwneud y mwyaf ohono, beth yw prif gategoriau gwahanol llysiau a sut i’w defnyddio mewn system gylchdroi cnydau sylfaenol, ynghyd a sut i ddelio a phlau.

Bydd ganddynt gyfle hefyd i ddysgu technegau garddwriaethol da, fel hau hadau’n a thrawsblannu hadblanhigion yn llwyddiannus.

Os y’ch chi’n sefydlu rhandir yn eichg ysgol, neu os y’ch chi am gael fwy o lwyddiant gyda’ch rhadir presennol, dyma’r rhaglen ar eich cyfer chi.

Cysylltwch a’n staff dysgu er mwyn trafod eich anghenion a byddwn yn falch i’ch helpu.

Llongddrylliedig

Sut fyddai hi i gael eich gadael ar ynys anghyfannedd yn disgwyl cael eich achub?

Ble fyddech chi’n dod o hyd i ddwr a bwyd?

A allech chi adeiladu lloches?

Mae’r rhaglen hon yn defnyddio ‘chwarae rhannau’ ac ardaloedd o’r Ardd Fotaneg er mwyn creu ynys, lle y gosodir her i’r disgyblion ddod o hyd i ddwr, adeiladu lloches, a chynnau tan, er mwyn goroesi tra’n disgwyl achubiaeth.

Mae’n trafod sut y gall eitamau y’u ‘hadferwyd’ fod yn ddefnyddiol, a pha ffynbonellau bwyd sydd ar gael er mwyn gwella’r tebygolrwydd o oroesi.

 

Ar gael Mawrth-Hydref