Diwrnod gwych.  Trefnwyd y gweithgareddau’n dda iawn, a’u gosod ar lefel y gallai pob plentyn ei ddeall, a rhyngweithiai cynllunwyr y rhaglen â’r plant yn arbennig o dda’   Ysgol Gynradd Wick a Marcross.

Mae pob un o’n rhaglenni wedi’i cynllunio’n arbennig gennym er mwyn cefnogi a gwella dysgu STEM, y fframwaith sgiliau, ESDGC, Ysgolion Iach ac Eco-Ysgolion, drwy’r profiad dysgu i gyd.