Amser i rannu

Amser i rannu

Cofiwch taw mis Medi yw ein mis ar gyfer ‘Aelodau:  dewch â ffrind, AM DDIM’ i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Am fis cyfan, bydd eich cerdyn aelodaeth yn caniatau mynediad i un person yn ychwanegol – pob dydd o fis Medi.  Mae hynny’n cynnwys y Dydd Sul o’r Ŵyl Degeirianau (ar y 1af), y Penwythnos Eurflodau (14eg a 15fed), rali geir Morris ar y 22ain ac ymweliad gan Glwb MG ar y 29ain.

Mae’n rhoi cyfle hefyd ichi ddangos eich ffrindiau o gwmpas Coedwig y Bwganod, yr arddangosfa ‘O Deyrnas Arall’, ynghyd â’n sioe Oriel – sef ‘Tynnwr Lluniau Gardd Rhyngwladol y Flwyddyn’.

Mae’r Ardd ar agor o 10yb hyd 6yh yn ystod mis Medi.  Am ragor o wybodaeth am newyddion a digwyddiadau yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu ffoniwch 01558 667149.

Comments are closed.