A time to share . . .

A time to share . . .

Remember, remember: all of September is ‘Members: bring a friend, FREE of charge’ month at the National Botanic Garden of Wales.

All month long, the Garden membership card will act as if it has a “plus one” facility attached to it – every single day of September. That includes the Orchid Festival (Sep 6-7), the Mega Plant Sale (Sep 12), Chrysanthemum Weekend (13-14) Doggy Day (Sep 20) and a Sunday rally by MG enthusiasts on September 28.

It also gives you a chance to show your non-member friends and family around Lord Foster’s stunning Great Glasshouse, our unique and historic Double-Walled Garden, the incredible Ghost Forest exhibitions as well as the ‘Gardening Leave’ show in the Gallery.

The Garden is open from 10am until 6pm throughout September. For more information on Garden news and events, email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667149.

* Garden members can bring as many friends as they wish – there’s no limit on the number of times members can visit ‘plus one’ to the Garden throughout September. All the Garden requires is that membership cards are valid (i.e. not out of date) and that members have them with them when taking up this offer.

* If you need more information about our ‘Members: bring a friend free of charge’ month, just contact membership officer Jane Down on jane.down@gardenfowales.org.uk or 01558 667118.

Amser i Rannu . . .

Cofiwch, gydol fis Medi, mae’n fis ‘Aelodau i ddod â ffrind AM DDIM’ yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Drwy’r mis, bydd carden aelodaeth i’r Ardd yn caniatáu i’r aelod hwnnw/honno ddod â pherson arall gydag ef/hi i’r Ardd – bob dydd ym mis Medi. Bydd hyn yn cynnwys yr Ŵyl Degeirianau (Medi 6-7), y Gwerthiant Mawr o Blanhigion (Medi 12), y Penwythnos Eurflodau (Medi 13-14), Diwrnod i’r Cŵn (Medi 20), a rali Ddydd Sul i selogion yr MG ar Fedi 28.

Mae e hefyd yn rhoi cyfle ichi ddangos i’ch ffrind neu aelod o’ch teulu sy ddim yn aelod, y Tŷ Gwydr Mawr syfrdanol a gynlluniwyd gan yr Arglwydd Foster, ein Gardd Ddeu-Fur hanesyddol ac unigryw, yr arddangosfeydd Coedwig y Bwganod anhygoel, ynghyd â’r sioe ‘Gwyliau Garddio’ yn yr Oriel.

Mae’r Ardd ar agor am 10yb tan 6yh trwy gydol fis Medi. Am fwy o newyddion am yr Ardd a’i digwyddiadau, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu galwch 01558 667149.

• Gall aelodau’r Ardd ddod â chynifer o’u ffrindiau ag y dymunant – does dim cyfyngiad ar y nifer o weithiau y gall aelodau ymweld â’r Ardd gydag un o’u ffrindiau trwy gydol mis Medi. Yr unig beth sydd rhaid iddynt gofio yw bod eu carden yn ddilys (h.y. ddim allan o ddyddiad), a bod y garden yn eu meddiant pan fyddant yn dod â’r person gyda nhw.

• Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am fis ‘Aelodau i ddod â ffrind AM DDIM’, cysylltwch â’r ysgrifenyddes aelodaeth Jane Down ar jane.down@gardenofwales.org.uk neu 01558 667118.

Comments are closed.