Animal magic is Fathers’ Day fun

Dads get in free on Fathers’ Day at the National Botanic Garden of Wales, who are planning a day of animal magic in honour of Dad’s special day. The voyage around West Wales of the famous Falabellas miniature Marros Farm ponies stops off at the Garden, and there will be another of our marvellous ‘Meet A Meerkat’ days – so, kids:  June 15th is definitely a day to make a date with Dad at the Garden.

Folly Farm’s fabulous magic man Luke Jugglestruck is also joining in the fun so there will be special shows in the Garden theatre throughout the day, too. It all sounds like the perfect Fathers’ Day gift – for all the family! If you don’t want to miss out on all the excellent events at the Garden, why not treat Dad to an annual Garden membership (prices start from £36). The Garden is open from 10am-6pm and dads (and grandads) are admitted free of charge on Fathers’ Day. For more information about events at the National Botanic Garden of Wales, email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667149. Follow the Falabellas here: www.followthefalabellas.blogspot.co.uk Hud a hwyl ar Ddiwrnod y Tadau Mae mynediad am ddim i dadau ar Ddiwrnod y Tadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sydd yn cynllunio diwrnod o hud a lledrith gydag anifeiliaid ar gyfer y diwrnod arbennig hwn. Mae taith o amgylch Gorllewin Cymru y merlod bychain, y Falabellas o Fferm Marchros, yn aros yn yr Ardd, a bydd diwrnod arall rhyfeddol o ‘Gwrdd â’r Mïrgathod’ yn cael ei gynnal – felly, blant, mae Mehefin 15 yn bendant yn ddyddiad i gofio i fynd gyda’ch tad i’r Ardd. Mae’r swynwr o Fferm Folly, Luke Jugglestruck, hefyd yn ymuno â ni, ac felly bydd sioeau arbennig i’w gweld yn Theatr yr Ardd drwy gydol y diwrnod hefyd. Mae hyn i gyd yn argoeli bod yr anrheg Diwrnod y Tadau ddelfrydol – i’r teulu i gyd! Os nad y’ch am golli’r digwyddiadau eraill yn yr Ardd, pam na rowch chi anrheg ychwanegol i Dad a phrynu aelodaeth blynyddol iddo (prisiau’n dechrau o £36) Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 6yh, ac mae mynediad am ddim i dadau (a thadau-cu) ar Ddiwrnod y Tadau. Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ewch i www.gardenofwales.org.uk , e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk , neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.