Hebogyddiaeth y Mynyddoedd Du

Hebogyddiaeth y Mynyddoedd Du

Mae Hebogyddiaeth y Mynyddoedd Du yn ôl yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul Gorffennaf 6 a 7 am ddau ddiwrnod o arddangosiadau hedfan ysblennydd.

Bydd hebogau Harris, boncathod a thylluan fawr yn esgyn i’r awyr fel rhan o ddwy sioe dyddiol, un am 12 y prynhawn a’r llall am 2pm, a bydd yna gyfle i ymwelwyr roi cynnig ar hebogyddiaeth.

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau’r Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

Comments are closed.