Hwyl yr ŵyl goed

Hwyl yr ŵyl goed

Mae popeth da am goed yn cael ei ddathlu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Awst 17 a 18. 

Mae rhai o uchafbwyntiau niferus Gŵyl Goed Cymru yn cynnwys arddangosfeydd ac arddangosiadau gan gerfwyr gorau’r wlad; casgliad trawiadol o wrthrychau cartref pren hynafol; a cherddoriaeth a storiâu o Ghana – tir Coedwig y Bwganod.

Bydd yna gyfle i chi wneud meddyginiaeth lysieuol yn seiliedig ar goed; yn ogystal ag arddangosiad ar sut i newid pren mewn i foncyffion.

Bydd yna wersyll ‘Robin Hood’ yn cael eu sefydlu ar gyfer y plant i wneud bwa a saeth ac i adeiladu ffeuau; mae yna deithiau cerdded tywysedig, llwybr coed a chyfle i glywed beth mae Prifysgol Abertawe wedi darganfod ynghylch newid hinsawdd wrth astudio coed derw yn yr Ardd Fotaneg.

Yn ogystal, fe fydd artistiaid yn creu creadigaethau newydd a ysbrydolwyd gan goed; fe fydd yna arddangosfeydd o greu gatiau a ffensys; yn ogystal â llu o stondinau yn gwerthu pob math o nwyddau pren – gan gynnwys drysau tylwyth teg, bwlyn drysau, a bocsys o bob siâp a maint.

Dywedodd trefnydd y digwyddiad, Bruce Langridge: “Rydym wedi ceisio cynnwys nifer o agweddau ag sy’n bosib, gan obeithio fod gennym weithgareddau a fydd yn diddori pawb.”

 

Fe ychwanegodd: “Rydw i’n edrych ymlaen at weld un o’r casgliadau gorau o wrthrychau cartref pren hynafol yn y Deyrnas Unedig a chlywed cerddoriaeth a storiâu o Ghana. Mae wedi bod blwyddyn ers i’r Goedwig Ysbryd ddod i’r Ardd ac mae’n un o’n nodweddion mwyaf poblogaidd; ac mae meddwl am glywed hanesion am ei famwlad yn dod a dŵr i’m dannedd.

 

“Mae’r storïwr ar gyfer partner ein Coedwig y Bwganod, yr elusen coedwig law Maint Cymru, a’r cerddor Emmanuel Okuni Annang o Ghana felly rwy’n credu fe fydd yn ddigwyddiad arbennig iawn.”

Mae’r Ardd ar agor o 10yb-6yh.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad yma a digwyddiadau arall yr Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk <mailto:info@gardenofwales.org.uk> neu ffoniwch 01558 667149

2 Responses to “Hwyl yr ŵyl goed”

  1. Geraldine Rees says:

    It sounds wonderful! Shame I can’t be there to share the event. Us doggie people aren’t welcome, even though the Dog Day earlier in the year was a great success.

  2. Kim says:

    Looks great and I shall be going!

    Please note that elsewhere on this website I have seen that this event is happening on Saturday and Sunday 16/17 August not 17/18 as above.