Syllu ar y Sêr a’r Planedau (gyda lwc)

Syllu ar y Sêr a’r Planedau (gyda lwc)

Bydd sêr-dremwyr yn croesi eu bysedd er mwyn cael y cyfle i fwrw golwg ar rai o sêr y ffurfafen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener, Chwefror 22.

Mae’r trefnwyr, o Gymdeithas Seryddol Abertawe, yn gweddïo am ffurfafen glir, gan fod hwn yn gyfle arbennig i weld y blaned Iau a’r Lleuad, heb sôn am Nifwl Orïon a nifer o wrthrychau cyfareddol eraill.

Meddai Colin Miles, aelod o’r Gymdeithas:  “Os y’ch wedi cael eich ysbrydoli gan Brian Cox a’r rhaglen deledu BBC, Stargazing Live – efallai ichi brynu telesgop neu’ch bod chi’n meddwl am brynu un – dewch draw, dewch â’ch telesgop, neu, os y’ch chi’n cael problemau, siaradwch â’r arbenigwyr.   Dysgwch sut i edrych a chymryd llun o’r wybren.”

Bydd  hyn yn digwydd yn y Tŷ Gwydr Mawr rhwng 6.00 a 9.00yh, a bydd Brian Stokes yn rhoi sgwrs yn dwyn y teitl ‘Pa Fath o Ddaearwr y’ch Chi?’   Y tâl mynediad yw £3, ond i rai o dan 16 mlwydd – yn rhad ac am ddim – byrbrydau a diodydd ar gael yng Nghaffi’r Canoldir.  Bydd mynediad drwy’r Mynediad ‘Gorfforaethol’ – fe’i harwyddir.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn neu ddigwyddiad arall, galwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.