Diwrnod o Hwyl i’r Teulu Sir Gâr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Diwrnod o Hwyl i’r Teulu Sir Gâr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae Tîm Teuluol a Chymunedol Sir Gâr Gweithredu Dros Blant yn gwahodd teuluoedd lleol i’r chweched Diwrnod o Hwyl blynyddol, sydd yn cael ei gynnal eto eleni yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Mercher, Hydref 31, i ddathlu Wythnos Genedlaethol Rhieni 2012.

Mae Diwrnod o Hwyl i’r Teulu Sir Gâr yn rhoi cyfle i blant a’u teuluoedd ymweld â’r Ardd a chymryd rhan yn yr hwyl, a digwyddiadau sy’n cynnwys y teulu, gan gynnwys gweithdai crefft a cherddoriaeth, sgiliau syrcas, arddangosiadau o goginio, cerfio pwmpen, adloniant byw a mwy.   Gall rhieni hefyd ddod o hyd i wybodaeth a chefnogaeth ar wasanaethau fel cyngor ar reoli ariannol, diogelwch ar y ffyrdd, a chadw costau ynni yn isel.

Mae’r digwyddiad hwn wedi’i drefnu ar y cyd gan yr elusen, Cyngor Sir Gâr a Phartneriaeth Plant Sir Gaerfyrddin, gyda chymorth hael y prif noddwr, Sgiliau Ariannol Barclays.  Mae’n canolbwyntio ar ddathlu campau teuluoedd yn ystod y flwyddyn, ac hyrwyddo’r gwasanaethau sydd ar gael i deuluoedd a phlant ar draws y Sir.

 

Meddai Paul Andrews, gweithiwr prosiect rhieni yn Nhîm Teuluol a Chymunedol Sir Gâr, sy’n gyd-drefnydd y digwyddiad:  “Daeth dros 2000 o bobl i’r digwyddiad y llynedd, a oedd yn llwyddiant rhyfeddol!  Mae’n ddiwrnod arbennig ac yn llawn o weithgareddau o bob math i bawb o bob oedran, mewn lleoliad hyfryd.   Rwy’n annog teuluoedd lleol i fynychu’r digwyddiad, ac i wneud eu ffordd i’r Ardd”.

Ychwanegodd Paul:  “ Mae Tîm Teuluol a Chymunedol Sir Gâr yn cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd, o’r cyfnodau cynharaf posibl, gan gynnig cyngor ar nifer o agweddau ar fywyd teuluol, gan gynnwys bod yn rieni, hawliau plant, bwyta’n iach, cyfathrebu teuluol, a datblygiad plentyn.  Mae’r prosiect yn amcanu at wella gallu ariannol rhieni ifanc trwy gyfrwng rhaglen Sgilau Ariannol Barclays, sy’n darparu’r offer angenrheidiol iddynt allu rheoli eu harian personol yn well.”

Pris mynediad i Ddiwrnod o Hwyl i’r Teulu Sir Gâr yw £5.00 i oedolion, ac mae mynediad yn RHAD AC AM DDIM i blant 18 oed neu’n ieuengach.   Nid oes tâl i ymuno mewn unrhyw weithgaredd .  Mae cludiant ar gael rhwng y canolfannau teuluol lleol â’r Ardd.   Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Paul Andrews ar 01554 745155.

Leave a Reply

*