Her Chelsea

Her Chelsea

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ymddangos am y tro cyntaf yn sioe flodau gorau’r byd yn 2013.

Bydd Sioe Flodau Chelsea y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (Mai 21-25), sy’n dathlu ei phenblwydd yn gant oed eleni, yn cynnwys Gardd Crefftwr sy’n dwyn y teitl  ‘Brysiwch Wella’ sy’n canolbwyntio ar blanhigion meddyginiaethol.

Cynlluniwyd yr ardd hon gan Maggie Hughes a Kati Crome ar y cyd gyda’r Ardd Fotaneg Genedlaethol a noddwyr sy’n cynnwys Penn Pharma, Partneriaeth Twristiaeth De Cymru a Tyfu’r Dyfodol.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Meddai Maggie: “Mae gardd Brysiwch Wella yn dangos y modd y gall gardd a’i phlanhigion wella ein hiechyd drwy ffurfiau hynafol, traddodiadol, modern ac amgen o feddygaeth; gan geisio dal yr ymdeimlad dyrchafol a ddaw o ymweld â gardd brydferth, ynghyd â dangos buddiannau llesol creu eich gardd eich hun”.

Mae llwybr gerigos ynddi a gynlluniwyd i’w cherdded yn droednoeth – fydd ddim bob amser yn brofiad cyffyrddus – ond bydd yn ysgogi’r gwasgbwyntiau adweithegol!

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Meddai Cyfarwyddwraig yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, Dr Rosie Plummer:  “ Gallen ni ddim fod wedi dewis blwyddyn gwell i ymddangos am y tro cyntaf yn Chelsea, ac ry’n ni’n falch dros ben i weithio gyda Maggie a Kati – y ddwy yn gynllunwyr dawnus sydd â record hynod o greu gerddi arobryn bythgofiadwy yn Chelsea.”.

*  Am y stori gyfan, gwelwch rifyn y gwanwyn o’r Ardd – cylchgrawn swyddogol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Comments are closed.