Côr Meibion o Ynys Wyth

Côr Meibion o Ynys Wyth

Mae unig gôr meibion Ynys Wyth yn dod i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Tachwedd 4ydd.

Mae Côr Newchurch o Ynys Wyth â 40 o leisiau, a byddan nhw’n ymweld â’r Ardd fel rhan o’u taith o amgylch gorllewin Cymru.

Meddai trefnydd y daith, Phil Durban:  “Mae’r côr yn canu’n bennaf ar Ynys Wyth, ac yn bennaf i godi arian ar gyfer elusennau, ond maen nhw’n teithio ambell waith i’r ‘Ynys Ogleddol’.  Ry’n ni’n gyffrous iawn ein bod ni’n canu yn yr Ardd, ac yn y Tŷ Gwydr un bwa mwyaf yn y byd hefyd”.

Mae Côr Newchurch yn addo canu caneuon Cymreig ymhlith eu ‘repertoire’, a byddan nhw ar lwyfan y Tŷ Gwydr Mawr rhwng 12.00yp a 2.00yp.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10.00yb a 4.30yp.   Am ragor o wybodaeth a newyddion am ddigwyddiadau yn yr Ardd,  neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

 

Leave a Reply

*