Eurflodau Cymru

Eurflodau Cymru

Bydd rhai o eurflodau gorau Cymru yn cael eu harddangos yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Fedi 14-15.

Trefnir y Sioe Eurflodau gan Grŵp De Cymru o Gymdeithas Genedlaethol yr Eurflodyn, un o chwe grŵp yn unig ar draws y DG i gyd.

Meddai aelod o’r Gymdeithas a gwirfoddolwr yn yr Ardd Fotaneg, Brian James o Gastell Nedd:  “Y blodau fydd yn cael eu harddangos fydd yr eurflodau gorau a dyfir yn Ne Cymru.  A dweud y gwir, y mae blodau a dyfir gan yr un garddwyr yn ennill prif wobrau sioe’r gymdeithas genedlaethol a gynhelir yn flynyddol yn Stafford.”

Esboniodd Brian y bydd y gystadleuaeth yn dilyn yr un diwyg â’r sioe genedlaethol, gyda chlybiau lleol a thyfwyr unigol yn ymrafael am y prif wobrau. Mae’r tyfwyr yn dod o ardaloedd ar draws De Cymru; o Aberdaugleddau i Gasnewydd, ac o Ferthyr a Chwm Rhondda.

Ychwanegodd Brian:  “Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn tyfu eurflodau er mwyn eu dangos neu addurno ei ardd ei hun gael cyngor oddi wrth arbenigwyr, ac hefyd weld cynnyrch rhai o dyfwyr gorau’r ardal.”

Eleni, yn ogystal ag eurflodau, bydd begonias a llysiau yn cael eu harddangos gan ganghennau De Cymru o’u cymdeithasau.

Mae’r Ardd ar agor o 10yb hyd at 6yh ar y ddau ddiwrnod.   Agorir y sioe rhwng 1yp a 5yp ar y Dydd Sadwrn, a 10yb a 4yp ar y Dydd Sul.

Am ragor o fanylion, galwch 01558 667149, neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.