Ffair hen bethau yn yr Ardd

Ffair hen bethau yn yr Ardd

Mae Ffair Henebion Ionawr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn tyfu’n fwy ac yn well.

Mae digwyddiad eleni, a drefnwyd gan Ffeiriau’r Dderwen, yn cael ei gynnal ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ionawr 12 a 13, yn y Tŷ Gwydr Mawr a Thŷ Principality o’r cyfnod rhaglywiaethol.

Torrodd ffair y llynedd yn yr Ardd bob record gyda mwy na 6,800 o ymwelwyr yn heidio i’r Ardd er mwyn mwynhau’r sioe.  Mae’r digwyddiad eleni – ac mae’r tâl mynediad eleni yn £2 yn unig ac yn rhad ac am ddim i rai dan 16 oed – yn cynnwys arddangosfeydd gwych o waith celf cain Gymreig a chrochenwaith, gemwaith o safon, a chelfi derw Cymreig o’r 17eg ganrif.

Meddai trefnydd y ffair, Brita Rogers: “Dyma ychwanegiad cyffrous iawn i bortffolio Ffeiriau’r Dderwen a bydd y Tŷ Gwydr Mawr a gynlluniwyd gan Norman Foster yn lleoliad arbennig ar gyfer ein Ffair Henebion”.

Ychwanegodd:  “Bydd y ffair hon yn arddangos nodweddion Cymreig o gasglu gan gynnwys crochenwaith, gwaith celf a chelfi.  Bydd Richard Bebb yn dangos ei beintiadau Cymreig, sy’n cynnwys artistiaid fel Kyffin Williams.   Bydd brethyn a defnyddiau tebyg yn nodwedd o’r ffair, a bydd amrywiaeth eang o flancedi Cymreig yn cael eu harddangos.”

Bydd dros 50 o stondinau yno yn dangos amrywiaeth o themâu, o’r Tseina hynafol i’r 60au retro a’r ffermdy gwledig.

Hefyd bydd stondinau yn dangos lliain Fictorianaidd godidog, dillad o dras, ffaniau a gemau gwisgo, clociau Ffrengig, ac arddangosfa ddeniadol o gynllunio mewnol hanesyddol.   Bydd riliau pysgota, militaria, a chasgliadau o grochenwaith Moorcroft hefyd yno.

Meddai Brita: “Os hoffech fuddsoddi yn y darn arbennig hwnnw o wydr neu eitem dda o emwaith neu ddarn o arian, bydd gormod o ddewis gennych”.

Bydd y drysau ar agor o 10.00yb hyd at 4.30yp ar y ddau ddiwrnod.  Mae’r tâl mynediad yn £2 ac mae digon o lefydd parcio ar gael am ddim.

 

Am ragor o wybodaeth am newyddion a digwyddiadau yn yr Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Am wybodaeth am Ffeiriau’r Dderwen, cysylltwch â Brita Rogers ar 01267 220260 neu 07790 293367 neu ewch i’r wefan: www.derwenantiques.co.uk

Comments are closed.