Ceir clasurol cyfareddol ar ddau Ddydd Sul yn olynol

Ceir clasurol cyfareddol ar ddau Ddydd Sul yn olynol

Mae dau achlysur i edrych ymlaen atyn nhw i ddilynwyr ceir clasurol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y mis hwn.

Ar Ddydd Sul, Medi 22, fel rhan o ddathliad canfed penblwydd y gwneuthurwr ceir Morris, bydd grŵp o selogion yn ymweld â’r Ardd er mwyn arddangos eu cerbydau – rhai ohonyn nhw’n dyddio nôl i’r 1930au.

Disgrifiodd Ysgrifennydd cangen Cymreig cerbydau Morris, John Howells, y dathlu fel hyn:  “Mae cyfres o deithiau dathliadol o amgylch y DG, a dyma’n dathliad ninnau.   Byddwn yn teithio o Landrindod i Langollen a Llanberis, ac ymlaen i Aberteifi – gan aros dros nos ym mhob un o’r llefydd hyn – cyn galw am ginio Dydd Sul yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.”

Mae car Morris Mr Howells yn dyddio nôl i 1935 (ac yn 78 mlwydd oed!), ac mae e’n gobeithio ei fod e mewn cyflwr digon da i gwblhau’r daith o amgylch Cymru.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Ar y Dydd Sul canlynol (y 29fed), gallai fod cymaint â 70 o geir yma  – clasurol a modern – pan fydd Clwb Selogion Ceir MG Abertawe yn ymweld â’r Ardd ar eu ffordd i Rali Geir Bannau Brycheiniog.

Meddai’r Trefnydd, Carol Hutson: “Bydd gennym MGA o 1961, a bydd llawer o enghreifftiau o’r MGB, yr MGC, a Midgets o’r 60au ymlaen – gallai fod rhwng 65 a 75 o geir ar y daith, greda i.”

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 6yh.  Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.