Anrheg o Ffair Grefftau’r Haf

Anrheg o Ffair Grefftau’r Haf

Hoffech chi fod yn berchen ar ddarn dilys o grefftwaith cywrain a wnaed â llaw yng Nghymru?   Yna heidiwch i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Awst 3 a 4, ar gyfer Ffair Grefftau’r Haf.

O amgylch y Tŷ Gwydr Mawr syfrdanol, fe ddowch chi o hyd i amrywiaeth gyfoethog o stondinau’n cynnig darnau gwych o drysorau crefftus a wnaed â llaw yng Nghymru, ac a fydd yn cynnig cyfle arbennig i ymwelwyr brynu rhoddion ar gyfer pob achlysur.   O lestri gwydr, crochenwaith a llwyau caru, i fyrddau adar, tedi bêrs traddodiadol, sebonau persawrus a wnaed â llaw, a mwy.  Cewch hefyd weld ac aroglu’r planhigion canoldirol yn y Tŷ Gwydr Mawr yn eu holl ogoniant.

Meddai trefnydd y digwyddiad, Dawn Crisp:  “Mae’n bleser cael croesawu crefftwyr lleol i’r Ardd, a rhoi cyfle iddynt arddangos eu cynnyrch yng nghefndir syfrdanol y Tŷ Gwydr Mawr.”   Ychwanegodd:  “Yr haf yw’r amser gorau i ymweld â’n Gardd brydferth.  Mae cymaint i’w fwynhau yma – teithiau cerdded llesmeiriol ger y llynnoedd, y Tŷ Trofannol, ein fferyllfa Fictoraidd gyfareddol, cychod gwenyn prysur, yr Ardd Ddeu-Fur adferedig, y Warchodfa Natur, a llawer mwy.”

Bydd hefyd cyfaddasiad hyfryd o Tales of Peter Rabbit and Benjamin Bunny gan Theatr Quantum, yn yr Ardd ar Ddydd Sul, Awst 4.   Mae’n argoeli bod yn brofiad hudolus a swynol i’r hen a’r ifanc fel ei gilydd, gyda cherddoriaeth byw a’ch hoff gymeriadau i gyd o straeon clasurol Beatrix Potter.

Darperir adloniant cerddorol ar y Dydd Sul gan Gerddorfa Gyngerdd Mynyddoedd y Bannog, Aberdeen.

Mae’r Ardd Fotaneg ar agor o 10yb hyd at 6yh (mynediad olaf am 5yp).   Am ragor o wybodaeth  am yr holl ddigwyddiadau, ewch i www.gardenofwales.org.uk, galwch 01558 667149, neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.