Cracyr o Ffair Grefftau

Cracyr o Ffair Grefftau

Mae Ffair Grefftau Nadolig Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn addo bod yn gracyr o ddigwyddiad.  Mae e’n digwydd o fewn amgylchiadau syfrdanol Y Tŷ Gwydr Mawr ar Ragfyr 7fed a’r 8fed, ac mae hi’n orlawn o grefftau cain, lleol.

O ddillad gwau gwlân Cymreig, gemwaith a wnaed â llaw, anrhegion gwydr a broc môr, i lwyau caru, tedi bêrs, ffyn hud a lledrith y tylwyth teg, llechi, clustogau o flancedi Cymreig, a llawer mwy – mae rhywbeth i bawb.

Yn berffaith ar gyfer y perthynas neu ffrind anodd-i’w-brynu-iddo, mae Ffair Grefftau’r Nadolig ar agor rhwng 10yb a 4.30yp ar y ddau ddiwrnod.

Meddai Trefnydd y Ffair, Dawn Crisp:  “Mae gennym gymysgedd arbennig o stondinau traddodiadol a modern sy’n cynnig digon o ddewis ar gyfer pobl o bob oedran.  Dewch ymlaen felly i fwynhau cerdded o amgylch Y Tŷ Gwydr Mawr syfrdanol, a phrynu eich anrhegion.  Pan na ddewch chi â’r plant i weld y sioe Siôn Corn ‘Y Trowsus Colledig’, a’i gwneud hi’n ddiwrnod Nadoligaidd go iawn i’r teulu i gyd.”

Bydd pob ymwelydd i’r Ffair Grefftau yn derbyn diod Nadoligaidd am ddim.

Mae taliadau mynediad arferol i’r Ardd yn gymwys.  Mae tocynnau ar gyfer y sioe Siôn Corn yn £3 y sedd, ac fe’i cynhelir am 11yb, 12 canol dydd, 2yp a 3yp.

Am ragor o wybodaeth am hwn a digwyddiadau Nadoligaidd eraill yn yr Ardd, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Leave a Reply

*