Crefftau Ar Waith

Crefftau Ar Waith

Mae’n amser Crefftau ar Waith yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Sir Gâr benwythnos gŵyl y banc (Mai 4-6) lle y bydd crefftwyr lleol yn cael cyfle i ddangos eu sgiliau a’u cynnyrch.

Mae rhywbeth at ddant pawb a gall ymwelwyr edmygu arddangosiadau o safon gan grefftwyr pren, gwneuthurwyr gemwaith, troellwyr gwlân a mwy yn y Tŷ Gwydr Mawr.  Hefyd, bydd amrywiaeth o stondinau yn y babell fawr yn gwerthu nwyddau croen organig, serameg a lluniau a wnaed gyda llaw – felly rhywbeth i bob aelod o’r teulu.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Dywedodd y trefnydd, Les Bryan: “Yn digwyddiad blynyddol hwn yn mynd o nerth i nerth ac yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr.  Rydym wedi casglu amrywiaeth aruthrol o arbenigwyr mewn amryw o grefftau a fydd, gobeithio, yn darparu digon i blesio ymwelwyr i’r Ardd.

“Bydd y crefftwyr yn arddangos eu sgiliau yn ogystal â gwerthu eu nwyddau” ychwanegodd.

Bydd hefyd adloniant hudol i’r teulu gan Jugglestruck ddydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun; cerddoriaeth a dawnsio gyda Fiddlebox ar y dydd Sul ad dydd Llun a’r Quack Pack gwych ar y dydd Llun.

* Mae’r Ardd ar agor bob dydd o 10yb tan 6yh.  Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01558 667149.

Comments are closed.