Arddangosfa Cennin Pedr

Arddangosfa Cennin Pedr

Trawsnewid y Narcissus

Mae celf y Genhinen Bedr yn bwnc amserol ar gyfer yr arddangosfa wanwyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sy’n cydredeg â’r Ŵyl Gennin Pedr sydd yn cael ei chynnal yno am fis cyfan.

Mae myfyrwyr ar gwrs Cynllunio Patrwm Arwynebedd ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe wedi bod yn gweithio ar y sioe – sy’n dwyn y teitl syml Cenhinen Bedr – ers yn gynnar yn yr hydref.  Meddai tiwtor y cwrs, Ainsley Hillard:  “Roedd y cyfarwyddyd a gawsom gan yr Ardd wedi rhoi digon o raff a chwmpas inni archwilio i’r testun, ac fel canlyniad mae pob myfyriwr wedi datblygu ei waith ymchwil gweledol a chyd-destunol  ei hun, wedi ymweld â’r Ardd a threulio amser yn y llyfrgell yno.”

Ychwanegodd:  “Y canlyniad yw amrediad eang o waith sydd heb fod o bell ffordd yn ddarluniadau llythrennol, ond yn hytrach yn ddehongliadau mwy astrus o’r thema.”

Dywedodd Ainsley bod ei myfyrwyr wedi cael eu hysbrydoli’n rhannol gan y blodyn, ei enw Lladin, Narcissus, a’i gysylltiad â’r myth Groegaidd, ynghyd â nodweddion meddyginiaethol a llysieuol y planhigyn, a’i ddefnydd yn y driniaeth o glefyd Alzheimer.

Mae rhai myfyrwyr wedi datblygu gwaith o natur mwy personol, sy’n gysylltiedig ag atgofion o blentyndod, ac hefyd yn eu hatgoffa o berthnasau neu ffrindiau sydd wedi, efallai, colli eu cof.

Meddai Ainsley eto:  “ Mae’r myfyrwyr wedi creu gweithiau sy’n archwilio amrywiaeth o brosesau traddodiadol a digidol a thechnegau, sy’n cynnwys argraffu mono, dulliau o argraffu leino a dorrwyd â llaw, defnyddio sgiliau brethyn traddodiadol, ynghyd â darluniadau a wnaed â llaw a gweithiau tri-dimensiwn mewn gwifren.”

Mae Cenhinen Bedr yn cael ei harddangos yn Oriel yr Ardd Fotaneg o Fawrth 1af tan y 25ain. Agorir y gatiau am 10yb, ac mae’r Ardd ar agor tan 4.30yp (mynediad diwethaf 3.30yp).

Delweddau:  darluniad  o ‘gwningen’ a wnaed â llaw gan Sophie Rees; ‘Narcissus’ gan Becca Martin.

Comments are closed.