Diwrnod i’r Cŵn

Pwy adawodd y cŵn i mewn?  Ni adawodd nhw i mewn – ac ry’n ni’n gwneud hynny eto ar Ddydd Sadwrn, Medi 28 a Dydd Sul, Mawrth 9.

Fel rhan o ‘ddiwrnodau i’r cŵn’ arbrofol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gwahoddir perchnogion cyfrifol cŵn i ddod â’u hanifeiliaid i’r Ardd.  Mae’r dyddiadau newydd hyn yn dilyn y ‘diwrnod i’r cŵn’ cyntaf yn gynharaf eleni.

Meddai Pennaeth Marchnata’r Ardd, David Hardy: “Mae gwyliau sy’n cynnwys cŵn yn farchnad lwyddiannus yma yng Ngorllewin Cymru, ac fel atyniad twristiaid mae’n bwysig ein bod ni’n dilyn  y ffasiwn.”

Ychwanegodd: “Mae’n ddiddorol nodi bod atyniadau fel Bodnant a Phrosiect Eden yn meddwl gwneud yr un peth.” Meddai’r Curadur, Simon Goodenough:  “Mae’n un o’r cwestiynau a ofynnir amlaf – ‘A chaniateir cŵn?’, felly mae eu caniatáu ar ddiwrnodau arbennig yn dilyn galw cyhoeddus.”

Mae rhai rheolau sylfaenol, fel y dylid eu cadw ar dennyn bob amser, eu cadw oddi ar y gwelyau blodau, allan o’r adeiladau, a bod perchnogion yn clanhau ar eu hôl.

“Ry’n ni’n gofyn i bobl weithredu’n gyfrifol a bod yn ystyriol o eraill, gan nad yw’r gallu gennym i lanhau ar ôl cŵn – ond mae digon o le i bawb yma i chwilota ac archwilio.”

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ar agor rhwng 10yb a 6yh.   Does dim tâl mynediad i gŵn.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.