Hwyl i’r Teulu

Hwyl i’r Teulu

Gall pobl ifanc a phlant fwynhau eu hunain a mynediad AM DDIM i bobl dan 16 oed yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod hanner tymor nesa, gan gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau hwyliog.

 

Mae cyfle iddynt hau a medi; cymysgu dognau a golchdrwythau; a gwneud pethau hyfryd ar gyfer eich gerdi eu hunain, gyda chymorth y garddwyr, y crefftwyr a’r perlysieuwyr.

 

Bydd rhywbeth ymlaen o Ddydd Llun hyd Ddydd Gwener (Chwefror 11-15) trwy gydol wythnos hanner tymor – ac mae Diwrnod o Hwyl i’r Teulu ar Ddydd Mercher (Chwef 13) mewn partneriaeth â Menter Cwm Gwendraeth, sy’n cynnwys paentio wynebau, dawnsio, celf, crefftau a helfa drysor.

 

Mae’r Ardd Fotaneg yn canolbwyntio ar wylio adar ar benwythnos Chwefror 16-17 gyda chymorth arbenigwyr o RSPB Cymru a’r Ymddiriedolaeth Adareg Brydeinig.   Bydd dwy daith gerdded y dydd ar Ddydd Sadwrn (16eg) a Dydd Sul (17eg) o amgylch yr Ardd a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

 

Mae mynedfa am ddim i’r Diwrnod o Hwyl i’r Teulu, sy’n rhedeg o 10.30yb i 4.00yp.

 

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn a digwyddiadau eraill, galwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu ewch i www.gardenofwales.org.uk

 

6 Responses to “Hwyl i’r Teulu”

 1. chris lawrence says:

  Are there details, times etc for the children activities for half term, particularily the Wed,

 2. chris lawrence says:

  What does “your comment is awaiting moderation” mean.. plain language please

 3. Bruce says:

  Hello Chris
  The family activities are from 12-4 but on the Wednesday, they will run from 10.30am – 4pm.
  Sorry about the ‘your comment is awaiting moderation’ wording. It’s a default setting from when the website was first set up. We’ll have a think about how to change it!
  Bruce

 4. Kath says:

  Do parents have to pay entry?

 5. Bruce says:

  I’m afraid parents do have to pay Kath. It’s £8.50 for adults/ £7 concessions.

 6. Juliet says:

  Sounds great. We will be coming down today (wed) and look forward to Joining in with the activities.