Prawf Nadoligaidd i Ysgolion

Prawf Nadoligaidd i Ysgolion

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal ei Chystadleuaeth Addurno Coeden Nadolig ar Ddydd Iau, Rhagfyr 5.   Bydd disgyblion o 20 ysgol yn cymryd rhan, a’r thema eleni yw ‘Stori Dylwyth Teg y Nadolig’.

Bydd yr ysgolion yn cystadlu yn erbyn y cloc, a’i gilydd, yn addurno eu Coeden Nadolig gan ddefnyddio deunyddiau a ail-ddefnyddiwyd ac a ail-gylchwyd, er mwyn creu addurniadau lliwgar a dychmygus yn seiliedig ar thema’r flwyddyn.

Amcanion y digwyddiad yw:

  • Hyrwyddo cynaliadwyedd ac ail-ddefnyddio ac ail-gylchu deunyddiau
  • Galluogi disgyblion i ymarfer eu cyneddfau creadigol
  • Cael hwyl

Yr ysgolion sy’n cymryd rhan yw: (Sir Gaerfyrddin) Hendygwyn, Bro Myrddin, Dyffryn Aman, Pwll, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth, Ysgol y Santes Fair Caerfyrddin, Ysgol Y Felin, Cefneithin a Rhydygors; (Abertawe) Pontarddulais, Cefnhengoed, Llandeilo Ferwallt a Threforys; (Y Fro) Sain Nicolas; (Ceredigion) Cenarth, Aberaeron, Aberporth; (Castell Nedd a Phort Talbot) Ysgol Gyfun Cwmtawe; (Caerdydd) Willowbrook.

Y noddwyr yw Cled Moses, Gwasanaethau Nwy Cymru, ‘Base Wales’, ‘Cwm Environmental’.  Cefnogir y gystadleuaeth hefyd gan Ecoysgolion, Dŵr Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Meddai Pennaeth Addysg yr Ardd, Jane Richmond:  “Mae hwn yn ddigwyddiad poblogaidd gydag ysgolion, ac yn nodi dechrau’r tymor Nadolig i ni.  Cystadleuaeth ddelfrydol ar gyfer eco-bwyllgor i gymryd rhan ynddi, ac mae hi’n gweddu hefyd yn wych gyda maes Chynllunio a Thechnoleg.   Mae hi hefyd yn darparu golygfa ryfeddol a Nadoligaidd ar gyfer ymwelwyr i’r Ardd.”

 

Ychwanegodd: “Hoffwn ddiolch yn arbennig i’n holl noddwyr am eu cefnogaeth unwaith eto, ac am wneud y digwyddiad yn bosibl.”

 

Arddangosir y coed Nadolig yn Y Tŷ Gwydr Mawr hyd at y flwyddyn newydd.

Am fyw o wybodaeth am hwn a digwyddiadau Nadoligaidd eraill yn yr Ardd, galwch 01558 667149, ewch i www.gardenofwales.org.uk neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

 

Comments are closed.