Dydd Gŵyl Gerdd

Dydd Gŵyl Gerdd

Mae’r byd yn dod i Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sul, Gorffennaf 21, pan fydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn fyw o synau a lliwiau cerddoriaeth a dawns o nifer o wahanol ddiwylliannau.

Prif berfformwyr y digwyddiad Cerddoriaeth Byd-Eang hwn, sy’n para diwrnod cyfan, yw’r grŵp holl-Affricanaidd 10-darn egnïol, Band Mankala, y bydd eu miwsig dawns llawen a gwreiddiol yn sicr o fod yn heintus.

Bydd dawnswyr a drymwyr Samba Tawe yn dod â blas carnifal i’r Ardd, wrth iddyn nhw orymdeithio i fyny’r Rhodfa a pherfformio yn Sgwâr y Mileniwm.

Gall ymwelwyr hefyd fwynhau synau ecsotig y cerddor dawnus a chlasurol o India, Rajesh David, a’i fand medrus iawn, ynghyd â cherddoriaeth emosiynol a dyrchafol Klezmer – traddodiadol Iddewig – y band teuluol ‘Klezmic Rays’.

Mae cyfle hefyd i daro drymiau, mewn dau gylch o ddrymiau a arweinir gan Gbubemi Amas a Emmanuel Okuni, lle y gall blant ac oedolion roi cynnig ar daro djembes a chongas.

Meddai’r trefnydd, Helen Adam: “Mae’r cylch drymio yn brofiad cyffrous a gwerthfawr, gan y gall rai cwbl ddibrofiad fod yn taro’n rhythmig ac yn hwyliog o fewn munudau, ac yn cael mwynhad llwyr a heintus.”

Yn fwy tawel, bydd yr artist henna, Farhana, wrth law i addurno’ch dwylo gyda chynlluniau prydferth ac astrus, tra bydd Côr Meggafon yn eich diddanu gydag harmonïau digyfeiliant.

Y mae pob artist sy’n perfformio yn byw ac yn gweithio yng Nghymru (neu ym Mryste, yn achos rhai o Fand Mankala) , ac mae’r digwyddiad hwn yn dathlu’r amrywiaeth diwylliannol sydd i’w ganfod yn y rhan fach wledig hon o Orllewin Cymru.

Cydlynir y digwyddiad gan Helen Adam, cerddorwraig lleol, sydd yn perfformio ei hunain yn ‘Klezmic Rays’.

Codir taliadau arferol mynediad i’r Ardd, ond ni fydd tâl am fynychu un o’r perfformiadau cerddorol. Bydd tâl bychan am addurno dwylo â henna. Bydd yr Ŵyl yn dechrau am 11.30yb gyda’r orymdaith Samba, a bydd perfformiadau drwy gydol y diwrnod mewn lleoliadau gwahanol ar draws yr Ardd hyd at 5.30yp.

*Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â David Hardy  david.hardy@gardenofwales.org.uk, neu Helen Adam helenadamfiddle@gmail.com

* Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor rhwng 10yb a 6yh. Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.