Y Clasuron Cynhyrfus

Y Clasuron Cynhyrfus

Os mai’r clasuron poblogaidd sy’n mynd â’ch bryd, gwnewch yn siwr nad y’ch chi’n colli Cyngerdd Gŵyl Ifan yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Bydd y gerddorfa 40-darn Symphonica Tywi yn perfformio ffefrynnau a darnau adnabyddus o’r byd clasurol yn safle syfrdanol y Tŷ Gwydr Mawr, o 7.30yh tan iddi nosi ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 22.

Meddai’r Cyfarwyddwr Cerddorol, Mike Cottam: “Mae’r gyngerdd blynyddol hwn yn achlysur bwysig ym mlwyddyn y gerddorfa, ac yn ddyddiad y mae llawer o bobl yn edrych ymlaen yn fawr ato.   Eleni gallwn addo darnau clasurol cynhyrfus fydd at ddant pawb.”

Bydd y gyngerdd yn cynnwys clasuron adnabyddus a chynhyrfus fel Agorawd 1812 gan Tchaikovsky – rhaid i’r gynulleidfa gymryd rhan! – Agorawd William Tell gan Rossini, cerddoriaeth ffilm o Lord of the Rings, Spartacus, Lawrence o Arabia, a’r Dambusters (ym mlwyddyn ei phenblwydd).

Fel arfer, y mae Cantorion a Symphonica Tywi yn annog y gynulleidfa i gymryd rhan, a chroesewir teuluoedd.  Gofynnir i bawb wisgo’n ‘lliwgar’, a bydd y gerddorfa a’r gynulleidfa o fewn y Tŷ Gwydr Mawr.

Meddai Trefnydd Digwyddiadau yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, David Hardy:  “Mae hwn bob amser yn achlysur arbennig.  Mae pobl yn dod â hamperi o fwyd ar gyfer picnic, a gwneud noson ohoni.   A dweud y gwir, does dim byd yn debyg i eistedd ymhlith y planhigion canoldirol, edrych ar yr haul yn machlud, a gwrando ar y gerddorfa wych hon yn chwarae cerddoriaeth hyfryd.”

Mae tocynnau ar gyfer y gyngerdd yn £10 (£8.50 i aelodau’r Ardd).   Er mwyn llogi lle, galwch 01558 667149, neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

* Sefydlwyd  Symphonica Tywi gan Y Parch Mike Cottam ym 1994, ac mae hi’n gerddorfa ranbarthol o gerddorion amatur a phroffesiynol, hen ac ifanc, o bob rhan o Gymru a Lloegr, sy’n bodoli er mwyn rhoi cyfle i offerynwyr fynegi eu dawn a’u profiad ac ymbleseru ym mherfformiad cerddorfa.   Mae’r gerddorfa yn dibynnu am ei chyllid a’i nawdd ar werthu tocynnau.   Mae Rhys Watkins – arweinydd y gerddorfa – yn aelod o Gerddorfa Symffonig Llundain.

Comments are closed.