(English) Garden scoops silver on Chelsea debut

(English) Garden scoops silver on Chelsea debut

Mae gardd grefftwr, ‘Brysiwch Wella’, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, wedi ennill Medal Arian yng nghanfed Sioe Flodau Cymdeithas Arddwriaethol Frenhinol Chelsea.

Meddai’r Gyfarwyddwraig, Dr Rosie Plummer: ”Ry’n ni wedi’n gwefreiddio ein bod ni wedi ennill medal arian gyda’n gardd gyntaf i gystadlu yn Chelsea. Ry’n ni’n ardd fotaneg ifanc, ac yn dîm bychan ar gyllid tynn, ac felly mae hwn yn orchest ardderchog am fenter cychwynnol.”

Mae ‘Brysiwch Wella’ yn dangos yr amrywiol ffyrdd y gall gardd a’i planhigion wella eich iechyd trwy gyfrwng ffurfiau hynafol, traddodiadol, modern ac amgen o feddygaeth.

Talodd Dr Plummer deyrnged arbennig i’r cynllunwyr, Maggie Hughes a Kati Crome, sydd wedi gweithio’n ddiflinio i gynhyrchu gardd gwir syfrdanol:  “ Mae Maggie a Kati wedi gwneud gwaith penigamp.

Gobeithio eu bod nhw yr un mor falch a bodlon ag ry’n ni.  Ry’n ni wedi cael adwaith aruthrol o dda o’r bobl yma yn y sioe – mae e’n wirioneddol rhyfeddol.”

 

Diolchodd Dr Plummer hefyd i noddwyr gardd ‘Brysiwch Wella’:  Penn Pharma o Dredegyr; Partneriaeth Twristiaeth De-Orllewin Cymru; Tyfu’r Dyfodol; a phawb arall sydd wedi cyfrannu at lwyddiant yr ardd, yn enwedig y tîm a lafuriodd yn hir ac yn galed dros gyfnod o 10 diwrnod cyn y sioe.

Dywedodd un o’r cynllunuwr, Maggie Hughes:  “Bydden ni wedi hoffi Gwobr Aur wrth gwrs, ond yr hyn sy’n bwysig yw bod y cyhoedd wedi hoffi’r ardd yn fawr.”

“Ry’n ni wedi cael adborth arbennig o dda.”

5 Responses to “(English) Garden scoops silver on Chelsea debut”

 1. Joyce Gervis says:

  Congratulations, we have been watching your progress on facebook and are thrilled to see such an achievement for yourselves and for Wales.

 2. Graham Matthews says:

  Fantastic, great news

 3. Paul Williams says:

  Byddai’n well o lawer petaech wedi canolbwyntio ar greu gardd yn sioe Caerdydd yn hytrach nag edrych dros y ffin i Chelsea. Ymlaen at 2014!

 4. dawn bazely says:

  Congratulations!

 5. bogardens says:

  Paul – Diolch yn fawr am eich sylwadau. Fel mae’n digwydd roeddwn yn RHS Caerydd eleni gydag arddangosfa a gardd. Aethom at Chelsea eleni ar gyfer 100fed camlwyddiant sioe flodau orau’r byd yn 2013. Rydym yn chwarae dros Gymru ar lwyfan y byd yn ogystal ag yng Nghymru.

  Paul – Many thanks for your comments. Actually we were at RHS Cardiff this year with an exhibition and garden. We chose to do Chelsea this year as it was the 100th anniversary of the greatest flower show in the world in 2013. We aim to play for Wales on the world stage as well as in Wales.