Côr Arobryn yn Perfformio ymhlith y Blodau

Côr Arobryn yn Perfformio ymhlith y Blodau

Mae un o gorau mwyaf arobryn Cymru yn perfformio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 2.

Mae Côr Meibion Llanelli, sydd wedi ennill nifer fawr o wobrau, yn cymryd y llwyfan yn y Tŷ Gwydr Mawr o 2.00yp er mwyn difyrru torfeydd penwythnos Dydd Gŵyl Dewi.

Ffurfiwyd y Côr 48 mlynedd yn ôl, ac maen nhw wedi bod llwyddiannus ym mhob un o brif gystadlaethau corawl Cymru, ennill clod a mawl ar draws y byd, a chodi miloedd ar gyfer elusennau ar hyd y ffordd.

Meddai llefarydd dros y Côr: “Mae’r Côr wedi codi miloedd o bunnau ar gyfer elusennau fel Ymchwil i Ganser a Leukaemia, Y Groes Goch, Sefydliad y Galon a Tenovus, ynghyd ag elusennau lleol a grwpiau o ysgolion.”

“Ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr at ganu yn Nhŷ Gwydr Mawr syfrdanol yr Arglwydd Foster.”

Mae’r Côr yn ymarfer ddwy waith yr wythnos, ar nos Lun a nos Iau, yn Neuadd Gymunedol Ffwrnes, am 7.00yh.   Croesewir ymwelwyr ac aelodau newydd bob amser.

Mae tâl mynediad i’r Ardd yn £8.50 (consesiynau £7) i oedolion, a £4.50 i blant.   Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn ac eraill, galwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ewch i www.gardenofwales.org.uk

Mae’r Ardd ar agor o 10.00yb i 4.30yp (mynediad diwethaf am 3.30yp).

Comments are closed.